Бюджет и финансовая политикаОтчеты по бюджету

Raportul narativ privind executarea

de venituri şi cheltuieli

a Liceului Teoretic „Petru Movilă” cod 14212

la 1 iulie 2021

Raportul narativ privind executarea  devizului

de venituri şi cheltuieli

a Liceului Teoretic „Petru Movilă” cod 14212

la 1 iulie 2021

  1. Descrierea generală a executării bugetelor

 

Punctul 1.      Analiza veniturilor

  1. Modificării indicatorilor aprobați au fost crescut în suma de  274,74 mii lei, inclisiv:
  • 60 900 lei – pentru cadrei didactice de sprijin Anexa 1 la dispoziția primarului general nr. 30-d din 03.02.2021;
  • 63840 lei – compensarea pentru transportul public pentru cadrei didactice Anexa 3 la dispoziția primarului general nr. 30-d din 03.02.2021;
  • 150 000 lei -ajutorul material (2000 lei/persoana) pentru cadrei didactice HG nr. 969 din 03.10.2018 (Anexa 4 la dispoziția primarului general nr. 30-d din 03.02.2021).
  1. Liceul Teoretic «Petru Movila» are venituri din două grupe de conturi 142 „Venituri din

vânzarea mărfurilor și serviciilor” și 149 „Alte venituri și finanțări”.

Tabelul nr. 1. Nivelul executării planului precizat la 01.07.2021

Subcontul Denumirea conturilor Precizat, mii lei Executat, mii lei Nivelul executării,  %
142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 9,0 4,66 51,8  %
149800 Finanţare de la buget 16 184,64 11 128,74 68,8  %
  Total 16 193,64 11 133,4 68,8  %

Veniturile liceului sunt formate din doi surse care sunt prezentate în Tabelul nr.2. Același tabel arată nivelul executării venitului de performanță în comparație cu perioada de raportare a anului trecut.

Tabelul nr. 2. Veniturile Liceului Teoretic „Petru Movila”, mii lei

Subcontul Denumireaconturilor Ехесutarea la 01.07.2020 Ехесutarea la 01.07.2021 Devieri, +  /  –
142320 Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public 3,8 4,66 +0,86
149800 Finanţare de la buget 10 048,4 11 128,74 +1  080,34
  Total 10 052,2 11 133,4 + 1 081,2

 

Subcontul 142320  „Plată pentru locaţiunea bunurilor patrimoniului public”   În perioada de raportare venituri din chirii a crescut cu 0,86 mii lei față de anul 2020 din cauza pandemiei din 11.03.2020 pînă la 01.10.2020 plata pentru chiriei a fost suspendate.

Subcontul 149800 „Finanţare de la buget”. Finanţarea de la buget în comparație cu perioada de raportare a anului trecut a crescut cu  1 080,34 mii lei, datorită faptului că creșterea salariului pe toate angajatorii art. 10 al Legii nr. 258/2020 „privind bugetul de stat pentru anul 2021”.

Subcontul 144114 „Donaţii voluntare pentru cheltuieli curente din surse interne pentru instituţiile bugetare” format în suma de 4,96 mii lei din cauză primirii donații (materiale).

Subcontul 144214 „Donaţii voluntare pentru cheltuieli capitale din surse interne pentru instituţiile bugetare” format în suma de 11,1 mii lei din cauză primirii donații (mijloace fixe).

Subcontul 149200 „Venituri de la active întrate cu titlu gratuit”  format în suma de 1,63 mii lei din cauză primirii donații termometre și afișe de propaganda anti-COVID  din DGETS.

Punctul 2   Analiza cheltuielilor

A)      Planul precizat este mai mare decât planul aprobat în valoare de 274,74 mii lei din motivele enunțate la paragraful 1 (A) de mai sus. Totodată, modificări interne ale indicatorilor aprobați au existat în valoare de 350,0 mii lei în perioada de raportare din următoarele motive:  în baza lipselor elevilor din causa pandemiei s-a format economie sub aliniatul „Alimentație” în suma de 350,0 mii lei, care a fost transferat la servicii informaționale (pachet internetului cu viteza mai mare)  în suma de 9,4 mii lei și renovarea rețeaului de internet în suma de 19,0 mii lei; servicii de reparații curente în suma de 151,27 mii lei; procurare de calculatoare (12,7 mii lei); procurarea construcțiilor speciale (gardul) în suma de 97,4 mii lei; procurarea materialele de construcție (ferestre din PVC) în suma de 60,2 mii lei.

В) Nivelul executării cheltuielilor fața de perioada respectivă a anului precedent prezentat în Tabelul nr. 3.

Tabelul nr. 3. Cheltuielilor Liceului Teoretic Petru Movila”, mii lei

ECO K4 Denumirea conturilor Ехесutarea la 01.07.2020 Ехесutarea la 01.07.2021 Devieri,    +  /  – Motivul
2111, 2121, 2122 Articolele salariale (P3 – 00203) 8 880,0 9 195,5 + 315,5 Creșterea salariului
2221 Servicii comunale (P3 – 00203) 610,0 606,6 -3,4 Nu a fost datoriei
2222, 2225, 2226, 2229 Alte servicii (P3 – 00203) 30,2 480,4 +450,2 Utilizarea economiilor din alimentație
2229 Alimentația (P3 – 00448) 213,6 92,0 -121,6 ECONIMIA din cauză pandemiei COVID-19
2725,2729, 2735 Compensației (P3 -00492 și 00203) 184,6 182,3 -2,3 Economia la plățile pentru transport din cauză lucrării la distanța
3112, 3141, 3161, 3341, 3361, 3371 Active nefinanciare (P3 – 00203) 152,5 575,9 +423,4 Utilizarea economiilor din alimentație
  Total 10 070,9 11 132,7 1 061,8  

 G) Executarea subsidiilor. Anexa nr. 1.

H)

Punctul 3.  Executarea mijloacelor proiectelor. Anexa nr. 2.

Punctul 4.   Analiza cheltuielilor efective              

Structura cheltuielilor efective ale Liceului Teoretic „Petru Movila” prezentate în Tabelul nr.4.

Tabela nr. 4. Structura cheltuielilor efective ale Liceul Teoretic  „Petru Movila”

ECO K4 Denumireaconturilor Cheltuielilor efective la 01.07.2020 Cheltuielilor efective la 01.07.2021 Devieri +/-
Mii lei % Mii lei %
1 2 3 4 5 6 7=5-3
2111, 2121, 2122 Articolele Salariale (P3 – 00203) 8 071,0 89,6 8 474,0 83,6 +403,0
2221 Servicii comunale (P3 – 00203) 504,9 5,6 661,9 6,5 +157,0
2222, 2225, 2226, 2229 Alte servicii (P3 – 00203) 10,3 0,1 482,3 4,8 +472,0
2229 Alimentația (P3 – 00448) 199,8 2,2 172,2 1,7 -27,6
2725,2729,2735 Compensației (P3 -00492 și 00203) 184,5 2,1 176,1 1,7 -8,4
221110,221120, 221140, 221150 221160, 221170

 

221180,221190

Active nefinanciare (P3 – 00203) 34,9 0,4 168,5 1,7 +133,6
  Total 9 005,4 100 10 135,0 100 + 1 129,6

Cauzele ale modificărilor cheltuielilor reale în perioada de gestiune comparativ cu perioada de raportarea anului precedent sunt prezentate în tabelul nr. 3.

Cheltuielile efective pentru servicii comunale și alte servicii reprezentate în Tabelul nr. 5 și Diagrama nr. 1.

 

Tabela nr. 5. Cheltuielile efective pentru servicii comunale și alte servicii ale Liceul Teoretic  Petru Movila”, mii lei

 

Subcontul Denumirea conturilor Cheltuielile efective la 01.07.2020 Cheltuielile efective la 01.07.2021 Devieri, +  /  – Motivul
222110 Energie electrică 137,2 112,1 -25,1 Economie
222130 Energie termică 322,9 511,3 +188,4 Sezonul de încălzire a fost mai lung.
222140 Apă şi canalizare 37,7 31,4 -6,3 Economie
222190 Salubritate 7,0 7,0 0  
222210 Servicii

 

informaţionale

8,1 5,3 -2,8 Plățile semestriale pentru Programa 1C
222220 Servicii de telecomunicaţii 1,2 1,4 +0,2  
222990 Servicii neatribuite altor aliniate 1,1 24,4 +23,3 Renovarea reței de internet
  TOTAL 515,2 692,9 177,7  

 Cheltuielile efective privînd utilizarea materialelor reprezentate în Tabelul nr.6.

Tabela nr. 6. Cheltuielile efective privînd utilizarea materialelor

ale Liceului Teoretic  „Petru Movila”, mii lei

ECO Denumirea conturilor Cheltuielile efective la 01.07.2020 Cheltuielile efective la 01.07.2021 Devieri, +  /  – Motivul
221140 Medicamente 1,0 3,7 +2,7 a fost casat medicamentele cu termen expirat
221150 Materialelor pentru scopuri didactice 0,0 0,0 0  
221160 Materiale p/u uz gospodăresc și birou 8,1 26,3 +18,2 cerințe speciale pentru dezinfectare
221170 Materiale de construcția 18,7 138,0 119,1 Reparația curente în perioada lecții la distanța
221180 Accesoride pat, inbracaminte   0,2 +0,2  
221190 Utilizarea altor materiale 6,9 0,3 6,6 Nu a fost necesității
  TOTAL 34,7 168,5 133,8  

Punctul 5.   Executarea cheltuielilor capitale

În conformitatea Deciziei Consiliului municipal Chișinău nr. 25/4 din 29.12.2020 nu аu fost alocate planurile pentru reparații capitale ale IP LT „Petru Movila”.

Punctul 6.

 Descrierea informației din bilanţul contabil

Punctul 1 A.La subconturile (311-319) „Mijloace fixe” valoarea totală a crescut cu 401,0 mii lei în comparaţie cu inceputul anului  din motivul că:

* procurarea mijloacelor fixe in suma de 389,9 mii lei (gardul în suma de 97,4; tehnica de calcul 26 buc în suma de 158,1 mii lei; în camera pentru profesori tehnica în suma de 3,9 mii lei și mobilă în suma de 32,8 mii lei;  mobilă școlară în suma de 47,0 mii lei; supraveghere video în suma de 50,7 mii lei);

* primirea mijloacelor fixe diferite cu titlu gratuit în suma de 11,1 mii lei (un TV, frigider, tabla școlară) din asociația părintească.

La subconturile (331-339) „Stocuri de materiale circulanțe” valoarea totală a crescut cu 22,7 mii lei în comparaţie cu inceputul anului din motivul că:

* procurarea materialelor în suma de 184,6 mii lei;

* primirea materialelor diferite cu titlu gratuit în suma de 6,6 mii lei, inclusiv: de la DGETS în suma de 1,63 mii lei și de la asociația părintească în suma de 4,96 mii lei;

* casarea materialelor diferite în suma de 168,5 mii lei.

Punctul 1 B.

Punctul 2. Fluxul mijloacelor bănești s-a înregistrat la sfîrșitul periodei de gestiune în suma de 668,08 lei.

Punctul 3.Veniturile au fost mai mari decât cheltuielile în anul curent cu 1 017,6 mii lei.

Punctul 3 (1).

Punctul 4.

Punctul 5.

Punctul 6.

Punctul 7. La situaţia din 01.07.2021, datoriile privind lipsurile şi delapidările de mijloace băneşti şi valori materiale nu s-au depistat.

Punctul 8. Mijloace temporar intrate în posesia IP Liceului Teoretic „Petru Movilă” a fost înregistrat la începutul anului în suma de 10178,0 lei din cauza garanției de oferta la tender pentru alimentația elevii anul 2021. După anunțarea rezultatelor licitației și încheierea unui contract pentru furnizarea de servicii de alimentația elevii cu IM „Bucuria EL”, mijloacele temporar intrate în posesia au fost returnate în februarie 2021. Punctul 9. La situaţia din 01.07.2021, nu s-au făcut corectării la rezultatele din anii precedenți.

 Punctul 10. La sfârșitul perioadei de raportare la conturile extrabilanțiere sunt activele luate în arendă (manuale arendate) – 877,2 mii lei, sistema supravederea – 162,3 mii lei, bonuri de plată – 0,4 mii lei.

III. Descrierea creanțelor și datoriilor

Punctul 1.

CREANȚELOR cu termen expirat la 01.07.2021 nu a înregistrat. Creante curente la data raportării a înregistrat în suma de 1,7 mii lei, în comparație cu anului  precedent creante s-a micșorat cu 19,3 mii lei.

DATORIILOR cu termen de achitare expirat la 01.07.2021 nu a înregistrat. Datoria curente la data raportării a înregistrat în suma de 320,8 mii lei, în comparație cu anul precedent datoria s-a majorat cu 114,3 mii lei.

Punctul 2. Pe parcursul anului nu a fost înregistrat sancţiunile administrative.

Punctul 3. Descifrarea creanțelor și datoriilor este în Anexa nr.3 la raportul narativ.

Punctul 4. Creanțelor cu termen expirat și datoriilor cu termen de achitare expirat nu a fost înregistrate. Anexa nr. 4.

 Descrierea operațiunilor supuse consolidării

Punctul 1.

Punctul 2.

Punctul 3.

 Descrierea performanței pe programe/subprograme și pe contingente

Împlementarea măsurilor de politici în raport cu asumările prevăzute în buget cu explicațiile respective

Indicătorii de performanța subprogramul 06 «Învățămîntul liceal» în Tabelul nr. 7

Tabela 7 . Indicatorii de eficiență ale Liceului Teoretic  «Petru Movila», mii lei

  Denumirea Prevăzut Realizat Explicații
1 Cheltuieli medii pentru instruirea unui «elev ponderat» 13,974 13,974  
2 Cheltuieli de personal 12 889,8 9 195,4  
  Inclusiv din fondul educație incluzivă 60,9 29,1  
3 Cheltuieli pentru servicii comunale 1 189,0 606,6  
4 Servicii

 

informaţionale

22,2 5,7  
5 Cheltuieli pentru reparații curente 611,5 609,3  
6 Cheltuieli pentru TIC 212,7 165,2 26 complecte calculatorii procurate; TV – cu titlu gratuit
7

 

 

Renovarea mobilierului

 

 

80,0 83,3 Procurarea 12 băncii școlară; 1 set de mobila pentru profesori, 4 complecte mobila p/u dosarii. Cu titlu gratuit- 1 tabla școlară
8 Cheltuieli pentru limbii minorităților 302,3 188,9 Salariul profesorilor de limbă, literatura și istoria ucraineană
9 Cheltuielii pentru materialelor pentru scopurilor didactice 10,0 2,0 Web camera cu microfon cu titlu gratuit

Informația privind personalul, cheltuielile salariale state şi contingente

Punctul 1.     Pentru Liceul Teoretic „Petru Movilă” la începutul anului  a fost aprobat 146 unități, inclusiv:

* functii didactice 99 unităţi, inclusiv:

– de conducere – 5,5 unităţi;

– de executie– 93,5unităţi, dintre care: cadre didactice de sprijin- 0,5 unități;

* functii de specialitate – 6,5 unităţi, inclusiv:

– de conducere – 2,0 unităţi;

– de executie– 4,5 unităţi,

* functii complexe – 40,5 unităţi, inclusiv:

– de conducere – 1,0 unităţi;

– de executie– 8,0 unităţi,

– muncitori – 31,5 unităţi.

Numărul de unităţi pentru perioada de gestiune nu s-a schimbat. Numărul de unităţi vacante pentru perioada de gestiune: 0,5 unități de director adjunct de învățămînt, 2,4 unităţi pedagogice şi 1,25 unităţi de personal de deservire.

În comparaţie cu numărul de elevi în anul de studii precedent, este înregistrate majorarea cu 37 elevi. În liceu îşi fac studiile 1075 elevi , dintre care:

  1. I-IV – 13 clase cu 405 elevi
  2. V-IX – 17 clase cu 487 elevi

cl.X-XII – 7 clase cu 183 elevi.

Punctul 2.     Cheltuielile efective în perioada de gestiune pentru salariu constituie 6 539,1 mii lei, cu  232,1 mii lei mai mult faţă de anului precedent, acest fapt datorîndu-se majorării salariu de bază pe toate angajatorii conform art. 10 al Legii nr. 258/2020 privind bugetul de stat pentru anului 2021.

Salaruilui reale pe categorii de personal (funcții) în comparație cu perioada respectivă de raportare a anului 2020 și 2021 prezentate în tabela nr. 8.

Tabela nr. 8. Cheltuielile efective privînd retribuirea muncii ale Liceului Teoretic  „Petru Movila”, mii lei

Titlurile de funcții stabilite pentru instituțiile de învățământ Retribuirea muncii în mii lei, inclusiv:
la 01.07. 2020 la 01.07. 2021 devieri  +/-
funcții didactice, inclusiv 5 456,9 5 513,0 +56,1
            de conducere 372,8 457,7 +84,9
            de execuție din care 5 084,1 5 055,3 -28,8
                      cadre didactice de sprijin 24,5 22,5 -2,0
functii de specialitate, inclusiv 173,5 209,3 +35,8
            de conducere 84,0 78,5 -5,5
            de executie 89,5 130,8 +41,3
functii complexe, inclusiv 676,6 816,8 +140,3
            de conducere 44,2 45,8 +1,6
            de conducere 234,5 248,5 +14,0
            muncitori 397,9 522,6 +124,7
TOTAL 6 307,0 6 539,1 232,1

 Punctul 3.     Din punct de vedere a analizei raportului elevi/profesor fiecărui profesor îi revin 14 elevi, iar raportul elevi/personal auxiliar arată că pentru 23 elevi revine o unitate de personal auxiliar.

Punctul 4.

  1. Informaţie adiţională

Punctul 1.     Inventarierea este planificat luna noiembrie anului 2021.

Punctul 2.

Punctul 3.    

Punctul 4.

Director Liceului                                            Elena Bogoeva

 

Contabil șef                                                     Antonina Moscva-Miniuc

Comment here

Наш веб-сайт использует файлы cookie и запрашивает ваши личные данные для улучшения вашего просмотра.